ساعدنیوز
ساعدنیوز

ثبت نام سه تک درس مجازی برای تمام دانشجویان علوم پزشکی آغاز شد

  چهارشنبه، 27 مهر 1401   کد خبر 227085
ثبت نام سه تک درس مجازی برای تمام دانشجویان علوم پزشکی آغاز شد
ساعد نیوز: ثبت نام سه تک درس مجازی «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» برای تمام دانشجویان علوم پزشکی آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از مهر، ثبت نام تک درس های مجازی «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» برای تمام دانشجویان علوم پزشکی در تمام دانشگاه ها آغاز شد و دانشجویان تا ۹ آبان فرصت دارند با ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، این تک درس ها را اخذ کنند.

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با استناد به مصوبه جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، این دروس را برای دانشجویان رشته های علوم پزشکی به صورت درس پایه اجباری و برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت کمبود یا جبرانی و دانشجویان بین الملل به صورت اختیاری ارائه کرده است.

نهمین دوره ارائه دو واحد درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با استناد به مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ با مشارکت دفتر طب ایرانی و مکمل، هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته طب سنتی و دبیرخانه های تخصصی دو واحد درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» را برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه می کند.

بازه زمانی ثبت نام از ۲۵ مهر تا ۹ آبان ماه سال ۱۴۰۱ است.

ثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق لینک ثبت نام در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به آدرس http://vums.ac.ir انجام خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت نام:

۱. تکمیل فرم تقاضای درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» که در وب سایت ثبت نام در دسترس است.

۲. بارگذاری تصویر معرفینامه از اداره کل آموزش دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

۳. بارگذاری تصویر کپی کارت ملی

۴. بارگذاری تصویر اسکن یک قطعه عکس ۳*۴

۵. پرداخت شهریه واحد انتخابی جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور از طریق سامانه ثبت نام به صورت اینترنتی.

۶. ثبت نام دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب دانشجوی میهمان طبق آئین نامه مصوب میهمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

۷. کلاس های مجازی در سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود و به صورت اطلاعیه در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

تقویم آموزشی درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»

عنوان تقویم آموزشی
انتخاب واحد ۲۵ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱
شروع کلاس مجازی ۱۴ آبان ۱۴۰۱
پایان کلاس مجازی ۹ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ آزمون الکترونیکی ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
اعلام نمرات به دانشگاهها دهه آخر بهمن ۱۴۰۱

شهریه واحد درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»:

برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب دانشجوی میهمان طبق آئین نامه مصوب میهمانی وزارت بهداشت

برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز: مبلغ ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۰۰ ریال (۵۷۸ هزار و ۵۲۰ تومان)

دومین دوره ارائه دو واحد درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» ویژه دانشجویان دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با استناد به مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور دو واحد «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» را برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه می کند.

بازه زمانی ثبت نام از ۲۵ مهر تا ۹ آبان ماه سال ۱۴۰۱ است.

ثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق لینک ثبت نام در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به آدرس http://vums.ac.ir انجام خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت نام:

۱. تکمیل فرم تقاضای درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» که در وب سایت ثبت نام در دسترس است.

۲. بارگذاری تصویر معرفینامه از اداره کل آموزش دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

۳. بارگذاری تصویر کپی کارت ملی

۴. بارگذاری تصویر اسکن یک قطعه عکس ۳*۴

۵. پرداخت شهریه واحد انتخابی جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور از طریق سامانه ثبت نام به صورت اینترنتی.

۶. ثبت نام دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب دانشجوی میهمان طبق آئین نامه مصوب میهمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

۷. کلاس های مجازی در سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود و به صورت اطلاعیه در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

تقویم آموزشی درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا»

عنوان تقویم آموزشی
انتخاب واحد ۲۵ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱
شروع کلاس مجازی ۱۴ آبان ۱۴۰۱
پایان کلاس مجازی ۹ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ آزمون الکترونیکی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
اعلام نمرات به دانشگاهها دهه آخر بهمن ۱۴۰۱

شهریه واحد درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا»:

برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب دانشجوی میهمان طبق آئین نامه مصوب میهمانی وزارت بهداشت

برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز: مبلغ ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۰۰ ریال (۵۷۸ هزار و ۵۲۰ تومان)

دومین دوره ارائه دو واحد درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند بر اساس مجوز صادر شده از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی، که مراتب طی نامه شماره /۹۱۵/۹۶۶د مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است، دومین فراخوان درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» را برای دانشجویان رشته پزشکی به صورت اختیاری ارائه می کند.

بازه زمانی ثبت نام از ۲۵ مهر تا ۹ آبان ماه سال ۱۴۰۱ است.

ثبت نام دانشجویان صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق لینک ثبت نام در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به آدرس http://vums.ac.ir انجام خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت نام:

۱. تکمیل فرم تقاضای درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» که در وب سایت ثبت نام در دسترس است.

۲. بارگذاری تصویر معرفینامه از اداره کل آموزش دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

۳. بارگذاری تصویر کپی کارت ملی

۴. بارگذاری تصویر اسکن یک قطعه عکس ۳*۴

۵. پرداخت شهریه واحد انتخابی جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور از طریق سامانه ثبت نام به صورت اینترنتی.

۶. ثبت نام دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب دانشجوی میهمان طبق آئین نامه مصوب میهمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

۷. کلاس های مجازی در سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود و به صورت اطلاعیه در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

تقویم آموزشی درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت»

عنوان تقویم آموزشی
انتخاب واحد ۲۵ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱
شروع کلاس مجازی ۱۴ آبان ۱۴۰۱
پایان کلاس مجازی ۹ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ آزمون الکترونیکی ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
اعلام نمرات به دانشگاهها دهه آخر بهمن ۱۴۰۱

شهریه واحد درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت»:

برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در قالب دانشجوی میهمان طبق آئین نامه مصوب میهمانی وزارت بهداشت

برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشجویان شهریه پرداز: مبلغ ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۰۰ ریال (۵۷۸ هزار و ۵۲۰ تومان)

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
(عکس) ارثیه ساده زیستی رهبر انقلاب برای فرزندش، سید مجتبی خامنه‌ای / برگزاری کلاس روی موکت و با پذیرایی یک استکان چای ! (850 نظر) مورد عجیب آگهی اتباع افغانستانی در تهران +عکس / ما ایران رو تخلیه کنیم افغانیا راضی میشن؟ (406 نظر) آخرین لبخند از ته دل عروس و داماد عراقی حین رقص +فیلم / روزگار تحمل شادیشان را نداشت... (318 نظر) غوغای رقص بازنشستگان ارتش با آهنگ شاد اُمید، تو مث گلی ناز و خوشگلی/ همشون گوله نمکن! (262 نظر) ارکستر حماسی اپوزیسیون در آمریکا با خوانندگی لیلا فروهر، دلقک بازی احسان کرمی و گیتارنوازی برزو ارجمند +فیلم 🤦‍♂️🤦‍♂️ (175 نظر) توبیخ رئیس دانشگاه شریف توسط معاون اول رئیس جمهور در پی اخراج پروفسور مسعود نیلی (110 نظر) غوغای رقص شمالی دسته جمعی با آهنگ شاد+فیلم (100 نظر) مات و مبهوت ماندن داوران صداتو از اجرای آهنگ عارف توسط شرکت کننده خوش صدا +فیلم/مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار... (93 نظر) فیلم کودکی تا بزرگسالی تتلو ! /چه بچه ساده ای بود و چه هیولایی شد ! (90 نظر) فرو کردن مداد در سر دانش آموز!+عکس (88 نظر) (عکس) اتاق خواب مجلل فرح پهلوی در کاخ نیاوران / آدم مات و مبهوت می‌مونه از وضعیت زندگیشون! (82 نظر) حیرت داوران صداتو از اجرای زیبای آهنگ قرص قمر بهنام بانی توسط شرکت کننده همیار پلیس +فیلم/ عاشق و دربدرم تویی قرص قمرم... (61 نظر) روایت تاریخی هاشمی رفسنجانی از اولین باری که ساواک امام(ره) را حمام عمومی برده بود (59 نظر) عاشقانه یک مرجع تقلید با همسر فقیدش/ فیلم گریه های سوزناک آیت الله جوادی آملی بر سر مزار عشق اش (58 نظر) (عکس) رقص کردی بازیکنان اشتوتگارت بعد از برد در بوندس لیگای آلمان / رقص کردی جهانی شد! (54 نظر)
منتخب روز   
(عکس) اجرای حرکت یته پرنده بروس لی توسط رضا عنایتی / اژدها از هانگژو باز می گردد! (ویدئو) مار کبرا یک مار را زنده زنده خورد 2 تصویر ناراحت کننده و غم انگیز از عروسی معروف عراق / عجب صبری خدا دارد ... کنایه مجری صدا و سیما به سخنان همسر رئیسی در خصوص موضوع بانوی اول / پس لرزه‌های اظهارات جمیله علم الهدی ادامه دارد! فیلم رقص دلبرانه عروس و داماد عراقی که تبدیل به بزرگترین غم عالم شد/زبانه کشیدن آرزوها در شعله های آتش... (ویدئو) جمیله علم الهدی: من بانوی اول نیستم... ( ویدیو) رکورد عبور یک خلبان از داخل تونل با هواپیما (فیلم) حمله هولناک پدر یک دانش آموز با قمه به معلم پسرش و ایجاد رعب و وحشت شدید در مدرسه ! 😳 (ویدئو) این روحانی سرشناس، سر شوخی را با اجنه باز کرد! (عکس) تیپ برازنده شاه پهلوی با دمپایی پلاستیکی وقتی فرح میفرستتش که آشغالا رو بزاره دم در😂 شاه مملکت سر کوچه رویت شد خراشیدن تابلوی خیابان استاد شجریان توسط افراد ناشناس +عکس (ویدئو) حضور اتفاقی رونالدو، ابی و اندی در هتل معروف تهران/ یک معجزه اتفاق افتاد😂
تیتر امروز   
احتمال برگزاری آزمون استخدام مربی پرورشی پیش از پایان سال! جذابیت عجیب دیوید بکام در میانسالی همراه همسرش در لندن! واکنش روزنامه شهرداری به ماجرای آرمیتا گراوند شایعه سازی در کانال های معاند تلگرامی، ماجرای کتک‌کاری کارگر افغانستانی!+ جزئیات حرکات ضبط شده ی عجیب و غریب از نیمار در رختکن آزادی بعد از پیروزی، مقابل نساجی!😒+ فیلم سرلشکر سلامی: می‌توانیم شناور در حال حرکت را چند هزار مایل دورتر با پهپاد بزنیم این نوزاد 35 ساله به دنیا آمد ! +فیلم/ مادرش غش کرد و بیهوش شد ! قیمت طلا (مثقال 18 عیار، گرم 18 عیار) چهارشنبه 12 مهر!+ جزئیات خودکشی یکی از عاملان قتل مونا حیدری در اهواز، دختری که سرش را در شهر چرخاندند میمون سبز، گران ترین حیوان دنیا+ فیلم راز جسدی با چهره سوخته در مشهد + اعتراف قاتل اما و اگر‌های ارسال نیروی کار ایرانی به عراق کشف مقبرۀ مرموز یک زن یونانی در فلسطین +عکس روایت جالب دختر ناصرالدین شاه از ماجرای گربۀ پدرش! +عکس وزیر نفت: دکل نفتیِ ناپدید شده برای دولت و بابک زنجانی نیست