سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 19 July - پنجشنبه 28 تير 1397

بخش ها

آرشیو
نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند
نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند تشریح شده است.

نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت ایرانیان خارج از کشور
نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت ایرانیان خارج از کشور

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست تعویض کارت پایان خدمت و معافیت ایرانیان خارج از کشور تشریح شده است.

مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور
مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور تشریح شده است.

مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین داخل کشور
مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین داخل کشور

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین داخل کشور تشریح شده است.

مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین خارج از کشور
مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین خارج از کشور

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی معافیت مشمولین خارج از کشور تشریح شده است.

مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین داخل کشور
مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین داخل کشور

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی معافیت مشمولین داخل کشور تشریح شده است.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست کارت پایان خدمت
مدارک مورد نیاز جهت درخواست کارت پایان خدمت

ساعدنیوز:مدارک مورد نیاز و نحوه درخواست کارت پایان خدمت از یگان خدمتی تشریح شده است.

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

46 : 19 - 18 دي 1396

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز:مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمولان نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

24 : 00 - 14 دي 1396

شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی مشمولان مقیم خارج از کشور
شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی مشمولان مقیم خارج از کشور

ساعدنیوز: قوانین، شرایط و نحوه اقدام جهت دریافت معافیت تحصیلی مشمولان مقیم خارج از کشور تشریح شده است.

شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه مشمول خدمت سربازی
شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه مشمول خدمت سربازی

ساعدنیوز: قوانین، شرایط و نحوه اقدام جهت اخذ معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت سربازی
شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت سربازی

ساعدنیوز: قوانین، شرایط و نحوه اقدام جهت اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت سربازی
شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت سربازی

ساعدنیوز: قوانین، شرایط و نحوه اقدام جهت دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان تشریح شده است.

انواع معافیت ايثارگران

27 : 21 - 13 دي 1396

انواع معافیت ايثارگران

ساعدنیوز: شرایط برخورداری مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا از انواع معافیت ایثارگران

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگران مشمولان خدمت سربازی

22 : 21 - 13 دي 1396

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگران مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگران مشمولان خدمت سربازی

مدارک مورد نیاز  و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت موارد خاص مشمولان خدمت سربازی

55 : 20 - 13 دي 1396

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت موارد خاص مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت موارد خاص مشمولان خدمت سربازی

انواع معافيت كفالت

45 : 20 - 13 دي 1396

انواع معافيت كفالت

ساعدنیوز: شرایط برخورداری مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا از انواع معافیت کفالت

مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت کفالت مشمولان خدمت سربازی

02 : 19 - 13 دي 1396

مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت کفالت مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت کفالت مشمولان خدمت سربازی

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان خدمت سربازی

30 : 17 - 11 دي 1396

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان خدمت سربازی

به چه افرادی مشمول غایب اطلاق می شود.

10 : 22 - 5 دي 1396

به چه افرادی مشمول غایب اطلاق می شود.

ساعدنیوز: در چه صورتی مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی غایب محسوب می شوند.

درخواست تمدید و تعجیل موعد اعزام به خدمت سربازی

52 : 20 - 5 دي 1396

درخواست تمدید و تعجیل موعد اعزام به خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط مشمولان جهت درخواست تمدید و تعجیل موعد اعزام به خدمت سربازی تشریح شده است.

فرايند مراجعه و درخواست اعزام به خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا

33 : 21 - 30 آذر 1396

فرايند مراجعه و درخواست اعزام به خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا

ساعدنیوز: نحوه درخواست اعزام به خدمت و فرآیند اقدام مشمولین نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

مهلت مشولین خدمت نظام وظیفه عمومی جهت اعزام به سربازی

08 : 21 - 30 آذر 1396

مهلت مشولین خدمت نظام وظیفه عمومی جهت اعزام به سربازی

ساعدنیوز:مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا باید در مهلت های تعیین شده ، وضعیت مشمولیت خود را تعیین تکلیف کنند.

نحوه احضار مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا

02 : 21 - 30 آذر 1396

نحوه احضار مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا

ساعدنیوز: فرآیند احضار مشمولین خدمت در قانون خدمت نظام وظیفه عمومی

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.