سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور مصر

50 : 21 - 21 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور مصر

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور مصر و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور جمهوری تاجیکستان

00 : 23 - 20 آذر 1396

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور جمهوری تاجیکستان

ساعد نیوز: با نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور جمهوری تاجیکستان، سیستم آموزشی و دوره های تحصیلی در این کشور بیشتر آشنا شوید.

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور ایرلند

21 : 23 - 19 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور ایرلند

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور ایرلند و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور گرجستان

29 : 16 - 16 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور گرجستان

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور گرجستان و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ کره جنوبی

02 : 20 - 13 آذر 1396

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ کره جنوبی

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور کره جنوبی و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور لهستان

53 : 11 - 8 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور لهستان

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور لهستان و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور بلژیک

48 : 20 - 7 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور بلژیک

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور بلژیک و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور یونان

10 : 00 - 6 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور یونان

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور یونان و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور فنلاند

50 : 10 - 4 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور فنلاند

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور فنلاند و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور ژاپن

49 : 11 - 3 آذر 1396

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور ژاپن

ساعد نیوز: با نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور ژاپن، سیستم آموزشی و دوره های تحصیلی در این کشور بیشتر آشنا شوید.

چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور قبرس

17 : 08 - 1 آذر 1396

چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور قبرس

ساعد نیوز: با دوره های تحصیلی، زبان تحصیل، دانشگاه های ارزشیابی شده توسط وزارت علوم، نحوه پذیرش و ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور قبرس بیشتر آشنا شوید.

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های فیلیپین

27 : 16 - 30 آبان 1396

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های فیلیپین

ساعد نیوز: با مقاطع مختلف تحصیلی در کشور فیلیپین، تحصیلات دانشگاهی این کشور و نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های فیلیپین، آشنا شوید.

چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی نیوزلند

41 : 09 - 30 آبان 1396

چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی نیوزلند

ساعد نیوز: ارزشیابی مدارک تحصیلی نیوزلند به چند صورت است و مراحل ثبت نام برای ارزشیابی مدارک این کشور چگونه صورت می گیرد؟

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور پرتغال

31 : 21 - 27 آبان 1396

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور پرتغال

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور پرتغال و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های دانمارک

03 : 09 - 25 آبان 1396

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های دانمارک

ساعد نیوز: با مقاطع مختلف تحصیلی در کشور دانمارک، تحصیلات دانشگاهی این کشور و نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های دانمارک، آشنا شوید.

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور چین

29 : 08 - 25 آبان 1396

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور چین

ساعد نیوز: با نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور چین، سیستم آموزشی و دوره های تحصیلی در این کشور بیشتر آشنا شوید.

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور نروژ

02 : 10 - 24 آبان 1396

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور نروژ

ساعد نیوز: با نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور نروژ، سیستم آموزشی و دوره های تحصیلی در این کشور بیشتر آشنا شوید.

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های هلند

35 : 11 - 23 آبان 1396

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های هلند

ساعد نیوز: با مقاطع مختلف تحصیلی در کشور هلند، تحصیلات دانشگاهی این کشور و نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های هلند، آشنا شوید.

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ ارمنستان

23 : 09 - 23 آبان 1396

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ ارمنستان

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور ارمنستان و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ سوئیس

17 : 18 - 21 آبان 1396

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ سوئیس

ساعد نیوز: دوره های تحصیلی مختلف در کشور سوئیس و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های استرالیا

20 : 14 - 21 آبان 1396

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های استرالیا

با مقاطع مختلف تحصیلی در کشور استرالیا، تحصیلات دانشگاهی این کشور و نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های استرالیا، آشنا شوید.

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در کشور مالزی

53 : 07 - 20 آبان 1396

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در کشور مالزی

ساعد نیوز: دوره های تحصیلی مختلف در کشور مالزی و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور سوئد

28 : 14 - 17 آبان 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور سوئد

دوره های تحصیلی در کشور سوئد، مدارک لازم برای ارزیابی مدارک و نحوه ارزشیابی مدارک در این کشور به چه صورتی است؟

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های فرانسه

22 : 13 - 17 آبان 1396

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های فرانسه

با مقاطع مختلف تحصیلی در کشور فرانسه، تحصیلات دانشگاهی این کشور و نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های فرانسه، آشنا شوید.

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.