سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 19 July - پنجشنبه 28 تير 1397

بخش ها

آرشیو
نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور مصر

20 : 06 - 22 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور مصر

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور مصر و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور جمهوری تاجیکستان

30 : 07 - 21 آذر 1396

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور جمهوری تاجیکستان

ساعد نیوز: با نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور جمهوری تاجیکستان، سیستم آموزشی و دوره های تحصیلی در این کشور بیشتر آشنا شوید.

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور ایرلند

51 : 07 - 20 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور ایرلند

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور ایرلند و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور گرجستان

59 : 00 - 17 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور گرجستان

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور گرجستان و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ کره جنوبی

32 : 04 - 14 آذر 1396

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ کره جنوبی

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور کره جنوبی و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور لهستان

23 : 20 - 8 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور لهستان

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور لهستان و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور بلژیک

18 : 05 - 8 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور بلژیک

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور بلژیک و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور یونان

40 : 08 - 6 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور یونان

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور یونان و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور فنلاند

20 : 19 - 4 آذر 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور فنلاند

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور فنلاند و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور ژاپن

19 : 20 - 3 آذر 1396

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور ژاپن

ساعد نیوز: با نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور ژاپن، سیستم آموزشی و دوره های تحصیلی در این کشور بیشتر آشنا شوید.

چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور قبرس

47 : 16 - 1 آذر 1396

چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور قبرس

ساعد نیوز: با دوره های تحصیلی، زبان تحصیل، دانشگاه های ارزشیابی شده توسط وزارت علوم، نحوه پذیرش و ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور قبرس بیشتر آشنا شوید.

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های فیلیپین

57 : 00 - 1 آذر 1396

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های فیلیپین

ساعد نیوز: با مقاطع مختلف تحصیلی در کشور فیلیپین، تحصیلات دانشگاهی این کشور و نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های فیلیپین، آشنا شوید.

چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی نیوزلند

11 : 18 - 30 آبان 1396

چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی نیوزلند

ساعد نیوز: ارزشیابی مدارک تحصیلی نیوزلند به چند صورت است و مراحل ثبت نام برای ارزشیابی مدارک این کشور چگونه صورت می گیرد؟

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور پرتغال

01 : 06 - 28 آبان 1396

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور پرتغال

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور پرتغال و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های دانمارک

33 : 17 - 25 آبان 1396

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های دانمارک

ساعد نیوز: با مقاطع مختلف تحصیلی در کشور دانمارک، تحصیلات دانشگاهی این کشور و نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های دانمارک، آشنا شوید.

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور چین

59 : 16 - 25 آبان 1396

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور چین

ساعد نیوز: با نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور چین، سیستم آموزشی و دوره های تحصیلی در این کشور بیشتر آشنا شوید.

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور نروژ

32 : 18 - 24 آبان 1396

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور نروژ

ساعد نیوز: با نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور نروژ، سیستم آموزشی و دوره های تحصیلی در این کشور بیشتر آشنا شوید.

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های هلند

05 : 20 - 23 آبان 1396

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های هلند

ساعد نیوز: با مقاطع مختلف تحصیلی در کشور هلند، تحصیلات دانشگاهی این کشور و نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های هلند، آشنا شوید.

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ ارمنستان

53 : 17 - 23 آبان 1396

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ ارمنستان

ساعد نیوز: مقاطع تحصیلی مختلف در کشور ارمنستان و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ سوئیس

47 : 02 - 22 آبان 1396

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ سوئیس

ساعد نیوز: دوره های تحصیلی مختلف در کشور سوئیس و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های استرالیا

50 : 22 - 21 آبان 1396

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های استرالیا

با مقاطع مختلف تحصیلی در کشور استرالیا، تحصیلات دانشگاهی این کشور و نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های استرالیا، آشنا شوید.

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در کشور مالزی

23 : 16 - 20 آبان 1396

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در کشور مالزی

ساعد نیوز: دوره های تحصیلی مختلف در کشور مالزی و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور سوئد

58 : 22 - 17 آبان 1396

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور سوئد

دوره های تحصیلی در کشور سوئد، مدارک لازم برای ارزیابی مدارک و نحوه ارزشیابی مدارک در این کشور به چه صورتی است؟

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های فرانسه

52 : 21 - 17 آبان 1396

ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلی دانشگاه های فرانسه

با مقاطع مختلف تحصیلی در کشور فرانسه، تحصیلات دانشگاهی این کشور و نحوه ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های فرانسه، آشنا شوید.

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.