ساعد نیوز
ساعد نیوز
فرصت مطالعاتی
اساتید جوان به انجام فرصت مطالعاتی در صنعت ملزم شدند

اساتید جوان به انجام فرصت مطالعاتی در صنعت ملزم شدند

  خبر دوشنبه، ۰۲ مهر ۱۳۹۷
اعطای فرصت مطالعاتی 6 تا 9 ماهه به دانشجویان دکتری

اعطای فرصت مطالعاتی 6 تا 9 ماهه به دانشجویان دکتری

  خبر سه شنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
اجباری شدن اعطای فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید

اجباری شدن اعطای فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید

  خبر یکشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۷
اعطای فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید اجباری می‌شود

اعطای فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید اجباری می‌شود

  خبر سه شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۷
اجرای آیین نامه جدید فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت از مهرماه

اجرای آیین نامه جدید فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت از مهرماه

  خبر سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری فرصت مطالعاتی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

برگزاری فرصت مطالعاتی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

  خبر دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت بازنگری می شود

آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت بازنگری می شود

  خبر دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
فرصت‌های مطالعاتی به دانشجویان علوم شناختی اعطا می‌شود

فرصت‌های مطالعاتی به دانشجویان علوم شناختی اعطا می‌شود

  خبر سه شنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
افزایش ۶ درصدی فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در سال 97

افزایش ۶ درصدی فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در سال 97

  خبر شنبه، ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
امسال بیش از 2000 دانشجوی دکتری از فرصت مطالعاتی بهره‌مند می‌شوند

امسال بیش از 2000 دانشجوی دکتری از فرصت مطالعاتی بهره‌مند می‌شوند

  خبر یکشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
برنامه دانشگاه تهران برای افزایش فرصت مطالعاتی دانشجویان در سال جاری

برنامه دانشگاه تهران برای افزایش فرصت مطالعاتی دانشجویان در سال جاری

  خبر چهارشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
اعزام اساتید به آلمان برای فرصت‌ های مطالعاتی 6 تا 9 ماهه

اعزام اساتید به آلمان برای فرصت‌ های مطالعاتی 6 تا 9 ماهه

  خبر سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
افزایش فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران

افزایش فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران

  خبر یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
افزایش فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران

افزایش فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران

  خبر سه شنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
شرایط دریافت دوره فرصت مطالعاتی برای دانشجویان

شرایط دریافت دوره فرصت مطالعاتی برای دانشجویان

  خبر چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
  جدیدترین خبر ها