آیین نامه ها
آیین‌نامه  پذیرش قهرمانان ملّی در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها

آیین‌نامه پذیرش قهرمانان ملّی در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها

  خبر دوشنبه، 21 خرداد 1397
آیین‌نامه اجرایی  قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

  خبر دوشنبه، 21 خرداد 1397
وظایف کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

وظایف کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

  خبر دوشنبه، 21 خرداد 1397
آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

  خبر دوشنبه، 21 خرداد 1397
آیین‌نامه نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشور

آیین‌نامه نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشور

  خبر دوشنبه، 21 خرداد 1397
آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشور

آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشور

  خبر دوشنبه، 21 خرداد 1397
آیین‌نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان خارج از کشور

آیین‌نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان خارج از کشور

  خبر یکشنبه، 20 خرداد 1397
آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور

آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور

  خبر یکشنبه، 20 خرداد 1397
آیین‌نامه نحوه امتحانات ورودی تحصیلات تکمیلی

آیین‌نامه نحوه امتحانات ورودی تحصیلات تکمیلی

  خبر یکشنبه، 20 خرداد 1397
دستوالعمل برگزاری آزمون زبان‌های خارجی

دستوالعمل برگزاری آزمون زبان‌های خارجی

  خبر یکشنبه، 20 خرداد 1397
آیین‌نامه و دستورالعمل بورس ترددی وزارت علوم

آیین‌نامه و دستورالعمل بورس ترددی وزارت علوم

  خبر یکشنبه، 20 خرداد 1397
آیین‌نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها

آیین‌نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها

  خبر یکشنبه، 20 خرداد 1397
آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

  خبر یکشنبه، 20 خرداد 1397
آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان ورزشی رتبه‌های اول تا سوم

آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان ورزشی رتبه‌های اول تا سوم

  خبر یکشنبه، 20 خرداد 1397
آیین‌نامه تقسیط بدهی مربوط به هزینه‌های تحصیلی آموزش رایگان در موارد خاص

آیین‌نامه تقسیط بدهی مربوط به هزینه‌های تحصیلی آموزش رایگان در موارد خاص

  خبر یکشنبه، 20 خرداد 1397
  جدیدترین خبر ها
اکسپت و چاپ سریع مقاله
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آگهی های استخدامی شبکه مترجمین اشراق آرتا پیشگامان آیریک موسسه تحقیقاتی سینا موسسه انتشاراتی آذرگان صنایع غذایی هومینا خانه مهر کودکان موسسه آرمان
دریافت اکسپت سریع مقاله