ساعد نیوز
ساعد نیوز
۹۵۰ ظرفیت جدید جذب هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد شد

۹۵۰ ظرفیت جدید جذب هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد شد

  خبر یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
تمدید مهلت پذیرش دانشجوی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی

تمدید مهلت پذیرش دانشجوی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی

  خبر چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
کمبود جدی هیأت علمی در گروه علوم پزشکی

کمبود جدی هیأت علمی در گروه علوم پزشکی

  خبر سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
جذب هیات علمی بورسیه در دانشگاه های کم برخوردار گروه پزشکی

جذب هیات علمی بورسیه در دانشگاه های کم برخوردار گروه پزشکی

  خبر شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
آغاز جذب هیأت علمی بورسیه دانشگاه های علوم پزشکی در سال 97

آغاز جذب هیأت علمی بورسیه دانشگاه های علوم پزشکی در سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
کمبود جدی هیات علمی در گروه علوم پزشکی/ آخرین آمار جذب استاد

کمبود جدی هیات علمی در گروه علوم پزشکی/ آخرین آمار جذب استاد

  خبر شنبه، ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
جذب هیات علمی بورسیه در دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز شد

جذب هیات علمی بورسیه در دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز شد

  خبر چهارشنبه، ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
جذب ١٠٠ عضو هيأت علمى در دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

جذب ١٠٠ عضو هيأت علمى در دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

  خبر یکشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۷
100 عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جذب می‌شوند

100 عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جذب می‌شوند

  خبر شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷
بروزرسانی آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

بروزرسانی آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

  خبر سه شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۷
بازنگری آیین نامه ترفیع اعضای هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

بازنگری آیین نامه ترفیع اعضای هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

  خبر شنبه، ۰۲ تیر ۱۳۹۷
کمبود هیأت علمی در دانشکده های اقماری دانشگاه علوم پزشکی اهواز

کمبود هیأت علمی در دانشکده های اقماری دانشگاه علوم پزشکی اهواز

  خبر دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
ابلاغ آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

ابلاغ آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

  خبر شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
ابلاغ آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

ابلاغ آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

  خبر پنجشنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
تعیین نیاز دانشگاه های کم برخوردار علوم پزشکی به هیات علمی

تعیین نیاز دانشگاه های کم برخوردار علوم پزشکی به هیات علمی

  خبر سه شنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
  جدیدترین خبر ها