اساسنامه
اساسنامه و وظایف صندوق رفاه دانشجویان

اساسنامه و وظایف صندوق رفاه دانشجویان

  خبر یکشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
اساسنامه بنیاد ملّی نخبگان کشور

اساسنامه بنیاد ملّی نخبگان کشور

  خبر یکشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
اساسنامه پارک‌های علم و فناوری

اساسنامه پارک‌های علم و فناوری

  خبر یکشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
اساسنامه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی

اساسنامه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی

  خبر یکشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

  خبر یکشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

  خبر یکشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
دستورالعمل راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر

دستورالعمل راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر

  خبر یکشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد (آموزش و ارتقاي تحصيلي آزادگان، اسرا، فرزندان و همسران آنها)

اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد (آموزش و ارتقاي تحصيلي آزادگان، اسرا، فرزندان و همسران آنها)

  خبر پنجشنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
دستورالعمل برئ‌الذمه شدن برخی از ایثارگران از کلیه دیون به صندوق رفاه دانشجویان

دستورالعمل برئ‌الذمه شدن برخی از ایثارگران از کلیه دیون به صندوق رفاه دانشجویان

  خبر پنجشنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه

اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه

  خبر دوشنبه، ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
اساسنامه الگو برای تاسیس مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

اساسنامه الگو برای تاسیس مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

  خبر دوشنبه، ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی

اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی

  خبر دوشنبه، ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
اساسنامه تاسیس مؤسسه آموزش‌عالی علمی- کاربردی

اساسنامه تاسیس مؤسسه آموزش‌عالی علمی- کاربردی

  خبر دوشنبه، ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی- غیرانتفاعی

اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی- غیرانتفاعی

  خبر یکشنبه، ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
  جدیدترین خبر ها
اکسپت و چاپ سریع مقاله
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آگهی های استخدامی شبکه مترجمین اشراق آرتا پیشگامان آیریک موسسه تحقیقاتی سینا موسسه انتشاراتی آذرگان صنایع غذایی هومینا خانه مهر کودکان موسسه آرمان
دریافت اکسپت سریع مقاله