برای تعویض کارت‌های معافیت و پایان خدمت چه مدارکی لازم است؟

برای تعویض کارت‌های معافیت و پایان خدمت چه مدارکی لازم است؟

  خبر جمعه، 11 آبان 1397
نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند

نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند

  خبر سه شنبه، 19 دی 1396
نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت ایرانیان خارج از کشور

نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت ایرانیان خارج از کشور

  خبر سه شنبه، 19 دی 1396
مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

  خبر سه شنبه، 19 دی 1396
مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین داخل کشور

مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین داخل کشور

  خبر سه شنبه، 19 دی 1396
مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین خارج از کشور

مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین خارج از کشور

  خبر سه شنبه، 19 دی 1396
مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین داخل کشور

مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین داخل کشور

  خبر سه شنبه، 19 دی 1396
مدارک مورد نیاز جهت درخواست کارت پایان خدمت

مدارک مورد نیاز جهت درخواست کارت پایان خدمت

  خبر دوشنبه، 18 دی 1396
مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

  خبر دوشنبه، 18 دی 1396
شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

  خبر پنجشنبه، 14 دی 1396
شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی مشمولان مقیم خارج از کشور

شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی مشمولان مقیم خارج از کشور

  خبر چهارشنبه، 13 دی 1396
شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه مشمول خدمت سربازی

شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه مشمول خدمت سربازی

  خبر چهارشنبه، 13 دی 1396
شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت سربازی

شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت سربازی

  خبر چهارشنبه، 13 دی 1396
شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت سربازی

شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت سربازی

  خبر چهارشنبه، 13 دی 1396
انواع معافیت ايثارگران

انواع معافیت ايثارگران

  خبر چهارشنبه، 13 دی 1396
  جدیدترین خبر ها
اکسپت و چاپ سریع مقاله
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آگهی های استخدامی آرتا پیشگامان آیریک صنایع غذایی هومینا خانه مهر کودکان
دریافت اکسپت سریع مقاله