مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست معافیت کفالت مشمولان ایرانی خارج از کشور

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست معافیت کفالت مشمولان ایرانی خارج از کشور

  خبر شنبه، 09 دی 1396
مراحل رسیدگی به درخواست معافیت تحصیلی مشمولان ایرانی خارج از کشور

مراحل رسیدگی به درخواست معافیت تحصیلی مشمولان ایرانی خارج از کشور

  خبر شنبه، 09 دی 1396
شرایط معافیت پزشکی مشمولان ایرانی خارج از کشور

شرایط معافیت پزشکی مشمولان ایرانی خارج از کشور

  خبر شنبه، 09 دی 1396
شرایط معافیت عفو رهبری برای مشمولان ایرانی خارج از کشور

شرایط معافیت عفو رهبری برای مشمولان ایرانی خارج از کشور

  خبر شنبه، 09 دی 1396
مقررات مربوط به نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور

مقررات مربوط به نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور

  خبر شنبه، 09 دی 1396
آیین نامه اجرایی مربوط به اعزام به خدمت مشمولین

آیین نامه اجرایی مربوط به اعزام به خدمت مشمولین

  خبر چهارشنبه، 29 آذر 1396
مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون  سراسري سال 1395

مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون سراسري سال 1395

  خبر چهارشنبه، 29 آذر 1396
مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون کاردانی

مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون کاردانی

  خبر چهارشنبه، 29 آذر 1396
قانون جریمه خدمت مشمولان غایب نظام وظیفه عمومی ناجا

قانون جریمه خدمت مشمولان غایب نظام وظیفه عمومی ناجا

  خبر چهارشنبه، 29 آذر 1396
معافیت عفو رهبری (بخشودگی سنی) مشمولان نظام وظیفه ناجا

معافیت عفو رهبری (بخشودگی سنی) مشمولان نظام وظیفه ناجا

  خبر چهارشنبه، 29 آذر 1396
فهرست بیماری های قابل بررسی جهت معافیت پزشکی حین خدمت

فهرست بیماری های قابل بررسی جهت معافیت پزشکی حین خدمت

  خبر سه شنبه، 28 آذر 1396
شرایط معافیت پزشکی حین خدمت

شرایط معافیت پزشکی حین خدمت

  خبر سه شنبه، 28 آذر 1396
شرایط معافیت پزشکی حین تحصیل

شرایط معافیت پزشکی حین تحصیل

  خبر سه شنبه، 28 آذر 1396
شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت پزشکی

شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت پزشکی

  خبر سه شنبه، 28 آذر 1396
شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت کفالت

شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت کفالت

  خبر دوشنبه، 27 آذر 1396
  جدیدترین خبر ها
اکسپت و چاپ سریع مقاله
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آگهی های استخدامی آرتا پیشگامان آیریک صنایع غذایی هومینا خانه مهر کودکان
دریافت اکسپت سریع مقاله