ساعد نیوز
ساعد نیوز
ساختار و قالب مقاله ترویجی

ساختار و قالب مقاله ترویجی

  محتوا یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
سایتیشن مقاله چیست؟

سایتیشن مقاله چیست؟

  محتوا شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
درباره ژورنال آی اس سی و آی اس آی

درباره ژورنال آی اس سی و آی اس آی

  محتوا پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
مقاله نویسی به زبان انگلیسی

مقاله نویسی به زبان انگلیسی

  محتوا چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
آموزش اصول نگارش مقاله علمی

آموزش اصول نگارش مقاله علمی

  محتوا چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
چگونه عنوان مناسب برای مقالات ژورنالی پیدا کنیم؟

چگونه عنوان مناسب برای مقالات ژورنالی پیدا کنیم؟

  محتوا چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
اشتباهات متداول در نگارش مقاله

اشتباهات متداول در نگارش مقاله

  خبر سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
یافتن سریع منابع مرتبط با موضوع مقاله

یافتن سریع منابع مرتبط با موضوع مقاله

  خبر دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
سرنوشت یک مقاله بعد از ارسال به مجله

سرنوشت یک مقاله بعد از ارسال به مجله

  خبر شنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
چگونه چکیده جذاب برای مقاله خود بنویسیم؟

چگونه چکیده جذاب برای مقاله خود بنویسیم؟

  خبر یکشنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
چکیده مقاله را هنگام ارائه به نشریات بین المللی چگونه بنویسیم تا اثر گذار باشد؟

چکیده مقاله را هنگام ارائه به نشریات بین المللی چگونه بنویسیم تا اثر گذار باشد؟

  خبر شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷
مقالات علمی ترویجی چگونه نوشته میشود و شامل چه مواردی است؟

مقالات علمی ترویجی چگونه نوشته میشود و شامل چه مواردی است؟

  خبر شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷
يک مقاله ISI چگونه ارزيابی می شود؟

يک مقاله ISI چگونه ارزيابی می شود؟

  خبر شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷
آشنایی با نگارش و چاپ مقاله ISI

آشنایی با نگارش و چاپ مقاله ISI

  خبر دوشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۷
دلایل ریجکت مقاله از سوی مجله

دلایل ریجکت مقاله از سوی مجله

  خبر یکشنبه، ۰۳ تیر ۱۳۹۷
  جدیدترین خبر ها