نحوه نگارش پروپوزال
آشنایی با نگارش بخش های مختلف پروپوزال

آشنایی با نگارش بخش های مختلف پروپوزال

  خبر شنبه، 30 تیر 1397
هدف نوشتن پیشینه تحقیق در پروپوزال 

هدف نوشتن پیشینه تحقیق در پروپوزال 

  خبر یکشنبه، 27 اسفند 1396
نحوه نوشتن یک پروپوزال مناسب

نحوه نوشتن یک پروپوزال مناسب

  خبر یکشنبه، 27 اسفند 1396
نحوه نوشتن پروپوزال رساله دکترا چگونه می باشد 

نحوه نوشتن پروپوزال رساله دکترا چگونه می باشد 

  خبر یکشنبه، 27 اسفند 1396
مراحل دفاعیه پروپوزال رساله دکتری 

مراحل دفاعیه پروپوزال رساله دکتری 

  خبر شنبه، 26 اسفند 1396
متغیر های تحقیق کدامند ؟ 

متغیر های تحقیق کدامند ؟ 

  خبر شنبه، 26 اسفند 1396
فرضيات تحقيق در پروپوزال 

فرضيات تحقيق در پروپوزال 

  خبر شنبه، 26 اسفند 1396
چه پروپوزالی قوی محسوب می شود

چه پروپوزالی قوی محسوب می شود

  خبر شنبه، 26 اسفند 1396
چگونه پروپوزال کاری بنویسیم ؟ 

چگونه پروپوزال کاری بنویسیم ؟ 

  خبر شنبه، 26 اسفند 1396
چگونگی نوشتن یک پروپوزال برای پروژه های کاری

چگونگی نوشتن یک پروپوزال برای پروژه های کاری

  خبر شنبه، 26 اسفند 1396
چگونگی انتخاب عنوان پروپوزال 

چگونگی انتخاب عنوان پروپوزال 

  خبر شنبه، 19 اسفند 1396
تفاوت اهمیت و ضرورت پژوهش در پروپوزال 

تفاوت اهمیت و ضرورت پژوهش در پروپوزال 

  خبر شنبه، 19 اسفند 1396
اهمیت تحقیق در پروپوزال 

اهمیت تحقیق در پروپوزال 

  خبر شنبه، 19 اسفند 1396
انواع تحقیق در پروپوزال کدام است؟ 

انواع تحقیق در پروپوزال کدام است؟ 

  خبر شنبه، 19 اسفند 1396
اشکالات احتمالی در نوشتن پروپوزال مقطع دکتری

اشکالات احتمالی در نوشتن پروپوزال مقطع دکتری

  خبر شنبه، 19 اسفند 1396
  جدیدترین خبر ها
اکسپت و چاپ سریع مقاله
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آگهی های استخدامی شبکه مترجمین اشراق آرتا پیشگامان آیریک موسسه تحقیقاتی سینا موسسه انتشاراتی آذرگان صنایع غذایی هومینا خانه مهر کودکان موسسه آرمان
دریافت اکسپت سریع مقاله