تسهیلات و آیین نامه ها
آیین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون

آیین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون

  خبر پنجشنبه، 09 فروردین 1397
آیین‌نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

آیین‌نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

  خبر چهارشنبه، 18 بهمن 1396
شیوه‌نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

شیوه‌نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

  خبر چهارشنبه، 18 بهمن 1396
شرایط دانش آموختگان برتر دانشگاهی برای دریافت تسهیلات از بنیاد نخبگان

شرایط دانش آموختگان برتر دانشگاهی برای دریافت تسهیلات از بنیاد نخبگان

  خبر یکشنبه، 15 بهمن 1396
شرایط دریافت جایزه تحصیلی دانشجویان از بنیاد نخبگان

شرایط دریافت جایزه تحصیلی دانشجویان از بنیاد نخبگان

  خبر یکشنبه، 15 بهمن 1396
شرایط بنیاد نخبگان برای اعطای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای دانش‌آموختگان برتر فنّاور

شرایط بنیاد نخبگان برای اعطای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای دانش‌آموختگان برتر فنّاور

  خبر پنجشنبه، 12 بهمن 1396
شیوه نامۀ بهره مندي دانش آموختگان فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بنیاد نخبگان

شیوه نامۀ بهره مندي دانش آموختگان فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بنیاد نخبگان

  خبر پنجشنبه، 12 بهمن 1396
شرایط بنیاد نخبگان برای اعطای تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی به دانش‌آموختگان‌برتر ایرانی غیرمقیم

شرایط بنیاد نخبگان برای اعطای تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی به دانش‌آموختگان‌برتر ایرانی غیرمقیم

  خبر پنجشنبه، 12 بهمن 1396
شیوه‌نامه بهره‌‌­مندی از تسهیلات اعطایی بنیاد نخبگان جهت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی دانش‌آموختگان‌برتر ایرانی غیرمقیم

شیوه‌نامه بهره‌‌­مندی از تسهیلات اعطایی بنیاد نخبگان جهت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی دانش‌آموختگان‌برتر ایرانی غیرمقیم

  خبر پنجشنبه، 12 بهمن 1396
فرایند اجرایی شناسایی دانش ­آموختگان برتر دانشگاهی توسط بنیاد ملی نخبگان

فرایند اجرایی شناسایی دانش ­آموختگان برتر دانشگاهی توسط بنیاد ملی نخبگان

  خبر یکشنبه، 24 دی 1396
 آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

 آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

  خبر یکشنبه، 24 دی 1396
شرایط مشمولین آیین‌نامه ی «شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی»

شرایط مشمولین آیین‌نامه ی «شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی»

  خبر پنجشنبه، 14 دی 1396
آیین نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش­ آموختگان ­برتر دانشگاهی

آیین نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش­ آموختگان ­برتر دانشگاهی

  خبر پنجشنبه، 14 دی 1396
آیین‌نامة پشتیبانی بنیاد نخبگان از اعضای هیئت‌ علمی برگزیده

آیین‌نامة پشتیبانی بنیاد نخبگان از اعضای هیئت‌ علمی برگزیده

  خبر شنبه، 09 دی 1396
سیاست‌نامه  بنیاد نخبگان جهت برگزاری رویدادهای شناسایی اختراع‌های برگزیده

سیاست‌نامه بنیاد نخبگان جهت برگزاری رویدادهای شناسایی اختراع‌های برگزیده

  خبر شنبه، 09 دی 1396
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آگهی های استخدامی شبکه مترجمین اشراق آرتا پیشگامان آیریک موسسه تحقیقاتی سینا موسسه انتشاراتی آذرگان صنایع غذایی هومینا خانه مهر کودکان موسسه آرمان
دریافت اکسپت سریع مقاله