ساعدنیوز
ساعدنیوز

5 اشتباه مهم در رابطه عاشقانه

  چهارشنبه، 06 اسفند 1399   زمان مطالعه 5 دقیقه
5 اشتباه مهم در رابطه عاشقانه
اگر رابطه عاشقانه ای یک طرفه باشد یعنی فقط یکی از طرفین رابطه به تقویت ویژگی های رابطه عاشقانه در خود بپردازند ، به احتمال قوی این رابطه با گذشت زمان گرمی خود را از دست داده و تضعیف می شود و در نهایت نابود می شود .

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، وقتی به تازگی وارد رابطه ای می شویم، با عینک خوش بینی به طرف مقابل و رابطه مان نگاه می کنیم.

همه اشکالاتی که در طرفمان می بینیم را خیلی راحت کنار می گذاریم:از معرفی کردن شما به خانواده اش خجالت می کشد؟ می گویید هیچ اشکالی ندارد به موقع اش این کار را خواهد کرد. آنقدر شلخته است که همیشه دور تا دور خانه اش ظرف و لباس کثیف پخش شده است؟ می گویید اشکالی ندارد خودتان به اندازه کافی منظم هستید که بتوانید هر دوتان را نظم بدهید.

اما وقتی نسبت به رابطه تان واقع بین تر می شوید، همین موضوعات جدی تر به نظرتان می رسد.

اشتباهات رابطه عاشقانه :

۱- عدم از گذشت و فداکاری در رابطه عاشقانه :

گذشت و فداکاری لازمه داشتن یک رابطه عاشقانه خوب و مستمر است . اگر یک یا هر دو طرف رابطه از گذشت و فداکاری در رابطه عاشقانه شان بی نصیب باشد رابطه آنها می تواندبا مرور زمان تضعیف شده و در نهایت از هم بپاشد .

برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه کنید :

یک زن و مرد عاشق را تصور کنید . با وجود عشق بین آن ها مرد خواسته یا ناخواسته سبب تحقیر زن در مقابل دیگران می شود . اگر زن صفت گذشت و فداکاری در خود داشته باشد این صفت مرد را نادیده می گیرد تا به پیکره عشق آن ها لطمه ای وارد نشود . همین مثال را می توان به صورت عکس نیز تصور کرد . همچنین به صورت متقابل نیز برقرار است .

بدین صورت که زن یا مرد یا هردو صفات ناشایستی دارند که موجب زیر پا گذاشتن حق طرف مقابل می شود اما طرف مقابل در برابر آنها گذشت می کند .

بنابراین عدم گذشت و فداکاری به عنوان یک اشتباه در رابطه های عاشقانه شناخته می شود .

۲- عدم برخورداری از علاقه شدید قلبی بین طرفین رابطه عاشقانه :

داشتن علاقه شدید قلبی یکی دیگر از ملزومات یک رابطه عاشقانه می باشد .

بدین صورت که طرفین رابطه عاشقانه علاقه شدید قلبی نسبت به یکدیگر دارند . نبود یا کمبود این علاقه با گذشت زمان این رابطه عاشقانه را مورد هدف قرار می دهد و سبب تضعیف آن و در نهایت از بین رفتنش می شود .

بنابراین نبود یا کمبود علاقه شدید قلبی می تواند به عنوان یک اشتباه در زمره اشتباهات رابطه عاشقانه قرار بگیرد .

۳- عدم وجود محبت و مهربانی در طرفین رابطه عاشقانه :

محبت و مهربانی به عنوان یکی از نکات مهم در پایداری روابط عاشقانه قلمداد می شود . ضرب المثل ” از محبت خارها گل می شود ” نیز مصداق این نکته به شمار می رود .

عدم وجود مهر و محبت یا کمبود آن در هریک از طرفین رابطه عاشقانه ممکن است استحکام و پایداری رابطه عاشقانه را با خلل مواجه کند . در نتیجه ممکن است روابط عاشقانه در راستای این مشکل با گذشت زمان دچار تضعیف شده و در نهایت از بین برود .

برای درک بهتر این مسئله به مثال زیر توجه کنید :

زن و مرد عاشقی را تصور کنید . گاهی اوقات بنابر شرایط روزگار و مشکلات زندگی ممکن است غبار کمی بر روی رابطه عاشقانه آن ها بنشیند . مرد می تواند با گرفتن یک شاخه گل و یا استفاده از جمله دوست دارم و تقدیم آن به زن و همجنین زن با دو استکان چای یا پختن غذایی لذیذ و تقدیم آن به مرد این غبار را از بین ببرد .

شاید فکر کنید این مسائل بی اهمیت باشند اما هرگز اینطور نیست و می تواند در تقویت و دوام بیشتر رابطه عاشقانه ایفای نقش کند .

بنابراین عدم وجود محبت یا کمبود آن می تواند به عنوان یک اشتباه در اشتباهات رابطه عاشقانه حساب شود .

۴- عدم دو طرفه بودن رابطه عاشقانه :

دو طرفه بودن هر رابطه عاشقانه ای یکی از ویژگی های آن محسوب می شود .

اگر رابطه عاشقانه ای یک طرفه باشد یعنی فقط یکی از طرفین رابطه به تقویت ویژگی های رابطه عاشقانه در خود بپردازند ، به احتمال قوی این رابطه با گذشت زمان گرمی خود را از دست داده و تضعیف می شود و در نهایت نابود می شود .

برای درک بیشتر این اشتباه توجه شما را به مثال زیر جلب می کنم :

زن و مرد عاشقی را تصور کنید . زن تمام ویژگی های یک رابطه عاشقانه را در خود تقویت کرده و تمام گام هایی که برای داشتن یک رابطه عاشقانه نیاز است را برداشته است . اما مرد مثل زن نبوده و فقط بخشی از این گام ها را برداشته است .

به عنوان مثال فرض کنید ویژگی از خودگذشتگی در مرد وجود ندارد . در این صورت با گذشت زمان همینکه مرد نمی تواند پا به پای زن جلو برود (به دلیل نقص در بهره گیری کامل از ویژگی های رابطه عاشقانه ) ممکن است سبب دلسردی و ناامیدی زن شود و در نتیجه رابطه عاشقانه آن ها تضعیف شود که در نهایت ممکن است این رابطه از هم بپاشد .

بنابراین عدم دو طرفه بودن رابطه عاشقانه نیز می تواند در دسته اشتباهات رابطه عاشقانه قرار بگیرد .

۵- عدم صبوری زیاد در رابطه عاشقانه :

صبر و حوصله زیاد یکی دیگر از ویژگی های رابطه عاشقانه به شمار می رود که لازم است هر دو طرف رابطه از وجود آن در خود بی نصیب نباشند .

عدم صبوری زیاد می تواند می تواند بنیان یک رابطه عاشقانه را تضعیف کند و به مرور زمان باعث نابودی آن شود .

بنابراین عدم صبوری زیاد نیز در دسته بندی اشتباهات رابطه عاشقانه قرار می گیرد .


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/