آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشور

  دوشنبه، 21 خرداد 1397   کد خبر 8090
ساعد نیوز: آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشور مصوب 1373/3/24 وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ادامه تشریح شده است.
آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشور

به منظور حمایت از دوره های دکترا داخل و گسترش روابط علمی و فرهنگی با سایر کشورها و استفاده از تجربیات، تخصص ها و امکانات علمی موسسات عالی مربوط، دانشجویان دوره دکترای داخل، می توانند با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در این آیین نامه به مدت شش ماه به خارج اعزام شوند:

دانلود آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشور


دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟