(فیلم) عاقبت لایو گرفتن هنگام رانندگی

  چهارشنبه، 14 خرداد 1399
(فیلم) عاقبت لایو گرفتن هنگام رانندگی
ساعد نیوز: عاقبت لایو گرفتن هنگام رانندگیسرعت زیاد و سرگرم بودن به گوشی همراه هنگام رانندگی، حادثه تلخی را رقم زد.

دیدگاه ها