(فیلم) عاقبت پرت شدن حواس به تلفن همراه هنگام راه رفتن 

  یکشنبه، 09 آذر 1399
(فیلم) عاقبت پرت شدن حواس به تلفن همراه هنگام راه رفتن 
ساعد نیوز: مردی که در حال کار کردن با تلفن همراه قصد ورود به یک فروشگاه را داشت، موجب شکسته شدن شیشه درب ورودی شد.

دیدگاه ها
/
/