اباذری: نامجو، عربده‌کش و براهنی دلقک است!

  جمعه، 29 شهریور 1398
اباذری: نامجو، عربده‌کش و براهنی دلقک است!
ساعد نیوز: یوسف اباذری؛ جامعه شناس و استاد دانشگاه علوم اجتماعیِ دانشگاه تهران ضمن اظهارنظر درباره جورج لوکاچ، فیلسوف معروف، نقبی بر مبحث مودهای اجتماعی و نامجو زده است که در ادامه خواهید شنید.

دیدگاه ها