(فیلم) اعمال ممنوعیت کامل خروج از منزل در جمهوری آذربایجان

  شنبه، 17 خرداد 1399
(فیلم) اعمال ممنوعیت کامل خروج از منزل در جمهوری آذربایجان
ساعد نیوز: با اعمال ممنوعیت کامل خروج از منزل در چهار شهر جمهوری آذربایجان، سکوت مطلقی خیابان‌ها را فراگرفته است.

دیدگاه ها