افشاگری قریبیان؛ از مجلس زنگ زدند و گفتند به نوید محمدزاده جایزه ندهید!

  شنبه، 19 بهمن 1398
افشاگری قریبیان؛ از مجلس زنگ زدند و گفتند به نوید محمدزاده جایزه ندهید!
ساعد نیوز: افشاگری فرامرز قریبیان درباره دوره 32 جشنواره فیلم فجر و در خصوص جایزه نوید محمدزاده برای «عصبانی نیستم» را در این ویدئو تماشا کنید.


دیدگاه ها
/
/