ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) افتادن یک مرد هندی زیر دست و پای فیل عصبانی 

  پنجشنبه، 23 اردیبهشت 1400
(فیلم) افتادن یک مرد هندی زیر دست و پای فیل عصبانی 
ساعد نیوز: یک فیل که از گله خود جا مانده بود، مردی روستایی را به باد کتک گرفت.

دیدگاه ها
تیتر امروز   
/
/
/
/
/
/