افزایش ۲۷۰ هزار تومانی حقوق کارگران از نیمه شب دیشب!

  یکشنبه، 18 خرداد 1399
 افزایش ۲۷۰ هزار تومانی حقوق کارگران از نیمه شب دیشب!
ساعد نیوز: محمد شریعتمداری،وزیر کار،در ۲۹۲ جلسه شورایعالی کار در خصوص افزایش حق مسکن و تغییر پایه حقوق کارگران توضیح داد.آنها مصوبه افزایش ۲۷۰ هزار تومانی حقوق کارگران را امضاء کردند که حقوق امسال هر کارگر را به حوالی ۲ میلیون ۱۰۰ هزار تومان می رساند، البته در صورت تصویب هیات دولت.

دیدگاه ها