اهداف و وظایف صندوق رفاه دانشجویان

  پنجشنبه، 17 خرداد 1397   کد خبر 7900
ساعد نیوز: دانشجویان عزیز می توانند در ادامه با وظایف، اهداف و تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان آشنا شوند.
اهداف و وظایف صندوق رفاه دانشجویان

به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعداد ها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور ، صندوقی تحت عنوان صندوق رفاه دانشجویان که در این قانون صندوق نامیده می شود، در هر یک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.

دانلود قانون صندوق رفاه دانشجویان


دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟