(فیلم) آیا احتمال انجام حملات بیولوژیک از طریق واکسن‌های وارداتی وجود دارد؟

  شنبه، 29 شهریور 1399
(فیلم) آیا احتمال انجام حملات بیولوژیک از طریق واکسن‌های وارداتی وجود دارد؟
ساعد نیوز: تمام کشورها نسبت به واردات واکسن‌های خارجی بسیار حساس هستند و نهایت سعی خود را برای تولید داخلی واکسن‌های مورد نیازشان به‌کار می‌گیرند چرا که تجربه تاریخی نشان داده است که واکسن می‌تواند به حربه‌ای برای ضربه‌زدن به مردم کشور هدف نیز تبدیل شود.

دیدگاه ها