(فیلم) آیا ممکن است دلار به زیر 4 هزار تومان برسد؟

  دوشنبه، 16 مهر 1397
(فیلم) آیا ممکن است دلار به زیر 4 هزار تومان برسد؟
ساعد نیوز: حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و نظریه پرداز، در برنامه «10:10 دقیقه» احتمال رسیدن دلار به زیر 4 هزار تومان را از نظر علمی بررسی کرد.
 
 

دیدگاه ها