ایده جالب راننده تاکسی اینترنتی برای خنک شدن مسافرش در شرایط کرونایی

  چهارشنبه، 11 تیر 1399
 ایده جالب راننده تاکسی اینترنتی برای خنک شدن مسافرش در شرایط کرونایی
ساعد نیوز: راننده تاکسی اینترنتی بخاطر حفاظ سرتاسری و رعایت نکات بهداشتی، از کولر جلو به صندلی عقب لوله پلیکا کشیده تا مسافر در صندلی عقب احساس گرما نکند.
تصویر

1 دیدگاه