عجیب ترین ادعاهای لیس زننده های ضریح امام رضا (ع)

  سه شنبه، 27 اسفند 1398
عجیب ترین ادعاهای لیس زننده های ضریح امام رضا (ع)
ساعد نیوز : عامل لیس زدن پنجره حرم ادعا کرد که قبل از لیس زدن آن را با پد الکلی تمیز کرده است.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/