(فیلم) اخبار امیدوارکننده سازمان جهانی بهداشت درباره واکسن کرونا

  دوشنبه، 18 فروردین 1399
(فیلم) اخبار امیدوارکننده سازمان جهانی بهداشت درباره واکسن کرونا
سساعد نیوز: وارد مرحله آزمایشات انسانی شده اند و ۶۰ واکسن دیگر، فعلا در مرحله پیش بالینی قرار دارند

دیدگاه ها