(عکس) عجیب‌ترین تغییر کاربر میز بیلیارد توسط جنگجوی طالبان!

  سه شنبه، 06 مهر 1400
(عکس) عجیب‌ترین تغییر کاربر میز بیلیارد توسط جنگجوی طالبان!
ساعد نیوز: طالبان از یک میز بیلیارد استفاده جدیدی کرده‌اند که توجهات شبکه‌های اجتماعی را بخود جلب نموده است. عکسی از این تغییر کاربری عجیب را ببینید.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/