عکس جالب کفش مخصوص بایدن

  پنجشنبه، 13 آذر 1399
عکس جالب کفش مخصوص بایدن
ساعد نیوز : پای بایدن هنگام دویدن و بازی با سگش تَرَک برداشته و تا چند هفته باید از این کفش مخصوص محافظتی استفاده کند.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/