عکس جالب پادشاه ریش سبیل

  شنبه، 10 آبان 1399
عکس جالب پادشاه ریش سبیل
ساعد نیوز : هانس لانگست پادشاه رکورد دار بلند کردن ریش و سبیل به اندازه ۶ متر
تصویر

دیدگاه ها