عکسی دیدنی از سنجاب پس از دو ساعت شکار شد

  چهارشنبه، 12 آذر 1399
عکسی دیدنی از سنجاب پس از دو ساعت شکار شد
ساعد نیوز : ین سنجاب زمینی اروپایی در وین، پایتخت اتریش، دیک ون دویی‌جین، عکاس هلندی را دو ساعت در انتظار گذاشت تا پدیدار شد. دیک ون دویی‌جین که می‌دانست دنبال چه طور عکسی است بعد از گرفتن ۲۰۰ عکس به آنچه که می‌خواست رسید.

دیدگاه ها
/
/