(فیلم) الهه گاف این بار سوتی کرونایی داد

  یکشنبه، 17 فروردین 1399
(فیلم) الهه گاف این بار سوتی کرونایی داد
ساعد نیوز: نخست وزیر رژیم صهیونیستی گاف بزرگی درباره بیماری کرونا در ایران داد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/