ساعدنیوز
ساعدنیوز

المپیک ریش و سبیل در آلمان

  دوشنبه، 03 آبان 1400
المپیک ریش و سبیل در آلمان
شهر اگینگ ام سی در ایالت بایرن آلمان امسال میزبان 100 تن از مردانی بود که ریش و سبیلی استثنایی برای نشان دادن داشتند. افرادی از بیش از بیست کشور در این مسابقه شرکت کردند.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/