آمار اعضای هیات علمی زن به تفکیک رتبه/ سهم استانها از جذب زنان

  دوشنبه، 05 آذر 1397   کد خبر 18245
ساعد نیوز: براساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم سال گذشته تحصیلی ۹۱ هزار و ۵۵۳ عضو هیات علمی زن با مرتبه های مختلف به تدریس اشتغال داشته اند.
آمار اعضای هیات علمی زن به تفکیک رتبه/ سهم استانها از جذب زنان

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر،  بر اساس آماری که توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایران منتشر شده است، در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵، تعداد ۲۷۵ هزار و ۷۴۹ نفر در موسسات آموزش عالی کشور به تدریس اشتغال داشته اند که از این تعداد کادر آموزشی تمام وقت و پاره وقت موسسات آموزش عالی، ۳۳.۲ درصد زن و ۶۶.۸ درصد را مردان تشکیل می دهند.

نوع خدمت

مرتبه علمی (عنوان دانشگاهی)

دولتی (زن)

غیردولتی (زن)

جمع زنان آموزش عالی در سال ۹۶-۹۵

کادر آموزشی دانشگاهی تمام وقت

استاد

۳۵۶

۳۰۸

۶۶۴

دانشیار

۱۴۶۷

۵۴۳

۲۰۱۰

استادیار

۶۱۹۱

۴۱۸۳

۱۰۳۷۴

مربی

۲۹۰۳

۴۳۰۰

۷۲۰۳

مربی آموزشیار

۲۴

۴۶

۷۰

جمع هیات علمی

۱۰۹۴۱

۹۳۸۰

۲۰۳۲۱

سایر

۳۰۸

۱۱۲

۴۲۰

جمع

۱۱۲۴۹

۹۴۹۲

۲۰۷۴۱

کادر آموزشی دانشگاهی پاره وقت

استاد

۱۱

۲۱

۳۲

دانشیار

۲۹

۱۲

۴۱

استادیار

۱۶۲

۲۷۰

۴۳۲

مربی

۴۱۱

۳۶۱۸

۴۰۲۹

مربی آموزشیار

۱۳

۱۴۷

۱۶۰

جمع هیات علمی

۶۲۶

۴۰۶۸

۴۶۹۴

سایر

۴۳۹۷۳

۲۲۱۴۵

۶۶۱۱۸

جمع

۴۴۵۹۹

۲۶۲۱۳

۷۰۸۱۲

جمع

استاد

۳۶۷

۳۲۹

۶۹۶

دانشیار

۱۴۹۶

۵۵۵

۲۰۵۱

استادیار

۶۳۵۳

۴۴۵۳

۱۰۸۰۶

مربی

۳۳۱۴

۷۹۱۸

۱۱۲۳۲

مربی آموزشیار

۳۷

۱۹۳

۲۳۰

سایر

۴۴۲۸۱

۲۲۲۵۷

۶۶۵۳۸

جمع

۵۵۸۴۸

۳۵۷۰۵

۹۱۵۵۳

این جدول شامل اعضای هیات علمی بورسیه و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی نیز می شود.

در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ استان های هرمزگان ۳۱.۶ درصد، کرمان ۳۰.۸ درصد و فارس ۲۸.۷ درصد بیشترین سهم اعضای هیات علمی تمام وقت زن را در بین استان های کشور داشته اند.

همچنین در این سال تحصیلی استان های کهگیلویه و بویر احمد ۱۵.۲۵ درصد، کردستان ۱۵.۸ درصد و قم ۱۶.۶ درصد کمترین اعضای هیات علمی تمام وقت زن را در بین استان های کشور داشته اند.

  پربازدید ترین تصاویر
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا
دریافت اکسپت سریع مقاله