انفجار لوله نفت ، غسل در آب یخ و ...

  دوشنبه، 01 بهمن 1397
انفجار لوله نفت ، غسل در آب یخ و ...
سعد نیوز: امروز دوشنبه 1 بهمن 97 به روایت تصویر

فاجعه هولناک هنگام سرقت از لوله نفت


 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر

غسل در حوض آب یخ!


 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر

 


سفید پوش شدن روستای تاریخی ماسوله


 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 

دیدگاه ها