دیدنی های امروز دوشنبه 19 مهر 1400

  دوشنبه، 19 مهر 1400
دیدنی های امروز دوشنبه 19 مهر 1400
ساعد نیوز: امروز دوشنبه 19 مهر 1400 به روایت تصویر
حضور در حوزه های رای گیری در انتخابات پارلمانی عراق/ نجف و بصره/ رویترز و خبرگزاری فرانسه
حضور در حوزه های رای گیری در انتخابات پارلمانی عراق/ نجف و بصره/ رویترز و خبرگزاری فرانسه
حضور در حوزه های رای گیری در انتخابات پارلمانی عراق/ نجف و بصره/ رویترز و خبرگزاری فرانسه

شترها در روستای نیتزانا در جنوب اسراییل/ رویترز
شترها در روستای نیتزانا در جنوب اسراییل/ رویترز

مسابقه بوکس در شهر لاس وگاس آمریکا/ رویترز و گتی ایمجز
مسابقه بوکس در شهر لاس وگاس آمریکا/ رویترز و گتی ایمجز
مسابقه بوکس در شهر لاس وگاس آمریکا/ رویترز و گتی ایمجز

موج سواران انگلیسی در حال ورود به دریا در سواحل جنوبی انگلیس/ رویترز
موج سواران انگلیسی در حال ورود به دریا در سواحل جنوبی انگلیس/ رویترز

محل یک انفجار در شهر بندری عدن در یمن/ رویترز
محل یک انفجار در شهر بندری عدن در یمن/ رویترز

تظاهرات مخالفان الزامی شدن ارایه کارت واکسیناسیون برای دریافت خدمات عمومی و دولتی در شهر روم ایتالیا/ رویترز
تظاهرات مخالفان الزامی شدن ارایه کارت واکسیناسیون برای دریافت خدمات عمومی و دولتی در شهر روم ایتالیا/ رویترز
تظاهرات مخالفان الزامی شدن ارایه کارت واکسیناسیون برای دریافت خدمات عمومی و دولتی در شهر روم ایتالیا/ رویترز

رسیدن پناهجویان آفریقایی به سواحل اسپانیا/ رویترز
رسیدن پناهجویان آفریقایی به سواحل اسپانیا/ رویترز

مراسم ویژه روز پلیس در شهر طرابلس لیبی/ رویترز
مراسم ویژه روز پلیس در شهر طرابلس لیبی/ رویترز

فعالیت آتشفشان در جزیره لاپالما در اسپانیا/ رویترز و گتی ایمجز
فعالیت آتشفشان در جزیره لاپالما در اسپانیا/ رویترز و گتی ایمجز
فعالیت آتشفشان در جزیره لاپالما در اسپانیا/ رویترز و گتی ایمجز

تظاهرات فلسطینیان علیه شهرک سازی های غیرقانونی اسراییل در اراضی اشغالی در کرانه باختری/ رویترز
تظاهرات فلسطینیان علیه شهرک سازی های غیرقانونی اسراییل در اراضی اشغالی در کرانه باختری/ رویترز

مراسم روز ملی تایوان/ رویترز
مراسم روز ملی تایوان/ رویترز

آموزش بافتن مو به دانش آموزان در مدرسه ای در سین کیانگ چین / آسوشیتدپرس
آموزش بافتن مو به دانش آموزان در مدرسه ای در سین کیانگ چین / آسوشیتدپرس

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/