امتیاز دهی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 96

  دوشنبه، 03 اردیبهشت 1397   کد خبر 4918
امتیاز دهی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 96
ساعدنیوز: به دلیل اهمیتی که مصاحبه دکتری دارد ساعد نیوز بر آن شد تا در مورد امتیازدهی مصاحبه دکتری رشته های مختلف صحبت کند. در این مقاله در مورد امتیاز دهی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 96 بحث می

تمامی داوطلبین ورود به دوره دکتری باید از مرز دو آزمون بگذرند. یکی آزمون کتبی است که به صورت آزمونی رقابتی برگذار می گردد و همگی باید رتبه و نمره قابل قبولی را در آن بیاورند و سپس نوبت به مصاحبه دکتری می رسد که باید در مقابل داوران و اساتید دانشگاه از خود و جایگاه علمی خود دفاع کرده و به آن ها بقبولانند که گزینه ای مناسب برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری آن دانشگاه هستند. به دلیل اهمیتی که مصاحبه دکتری دارد ساعدنیوز بر آن شد تا در مورد امتیازدهی مصاحبه دکتری رشته های مختلف صحبت کند. در این مقاله در مورد امتیاز دهی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 96 بحث می شود.

امتیاز دهی مصاحبه دکتری 

در سال 96 و آزمون دکتری سال 96 در پی تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سهم مصاحبه دکتری وزارت بهداشت از 30 درصد به 50 درصد افزایش یافت که این اهمیت مصاحبه دکتری را در رشته های مرتبط به این وزارت خانه بالا برد. معمولا در مصاحبه های دکتری وزارت بهداشت و دانشگاه های مرتبط داورانی که به سنجش و ارزیابی داوطلبین می پردازند در کل 7 نفر می باشند که از این تعداد 3 نفر حتما بومی همان دانشگاه خواهند بود.

نحوه امتیاز دهی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 96 طی مصوبه ای که تصویب شده است به شرح زیر انجام می شود.

 

موارد ارزیابی

سبک سنجش

امتیاز

نحوه امتیاز دهی

1

سابقه فعالیت های آموزشی

بر اساس  مستندات ارایه شده توسط داوطلب امتیاز دهی می شود.

5

تدریس نظری یا عملی واحد های درسی دانشگاهی مرتبط به ازای هر واحد 25%امتیاز

تبصره: کلیه گواهی های تدریس باید مورد تایید معاون آموزشی دانشکده مربوط باشد.

2

سابقه فعالیت  پژوهشی

بر اساس  مستندات ارایه شده توسط داوطلب امتیاز دهی می شود.

20

 1. طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه به عنوان مسئول یا همکار (حداکثر تا 2 امتیاز )
 2. مقالات بر گرفته از پایان نامه و یا در ارتباط موضوعی با رشته مقطع قبل (حداکثر تا 15 امتیاز) و برای هر مقاله:
 3. نفراول یا نویسنده مسئول (حداکثر تا 10 امتیاز)
 4. نفرات بعدی براساس تعداد نفرات (حداکثر تا 5 امتیاز)
 5. مقالات با سایر ایندکس ها (حداکثر تا 6 امتیاز برای نفر اول)
 6. مقالات فارسی در مجلات علمی پزوهشی (حداکثر تا 4 امتیاز برای نفر اول)
 7. سخنرانی در کنگره ها در ارتباط با رشته مقطع قبل (حداکثر تا 3 امتیاز)
 8. ارائه سخنرانی در کنگره بین المللی (حداکثر تا 2 امتیاز)
 9. اختراعات و اکتشافات ثبت شده
 10. بین المللی (حداکثر تا 7 امتیاز)
 11. داخلی (حداکثر تا 4 امتیاز)
 12. ترجمه و تالیف کتب دررشته مربوط و با تایید انجمن علمی مربوط و یا معاونت پزوهشی دانشگاه(حداکثر 4امتیاز)

3

ویژگیهای فردی داوطلب شامل شخصیت اجتماعی, تعامل, قدرت تجزیه وتحلیل و قدرت بیان و توانایی انتقال مفاهیم و مطالب علمی و تسلط به زبان انگلیسی تخصصی

با مصاحبه ساختارمند و بر اساس امتیاز دهی می شود.

75

 • ایستگاه میزان تسلط داوطلب بر پایان نامه و مقاله اصلی مستخرج از آن (20 امتیاز)
 • ایستگاه ارائه شفاهی مطالب علمی (Scientific Presentation) (15 امتیاز)
 • ایستگاه جستجوی منابع علمی(5 امتیاز)
 • ایستگاه توانمندی های تخصصی رشته (20 امتیاز)
 • ایستگاه اختصاصی زبا انگلیسی(15 امتیاز)

 

مجموع

100

 


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/