آموزش خوابیدن به سگ خانگی

  یکشنبه، 05 اردیبهشت 1400   زمان مطالعه 7 دقیقه
آموزش خوابیدن به سگ خانگی
آموزش خوابیدن به سگ باعث می شود سگ از زیر دست و پایتان کنار برود و همچنین دیگر برای استراحت از مبلمان و تخت خواب شما استفاده نکند. در این مطلب یاد میگیرید چگونه سگ خود را بخوابانید.

اگر فرمان «بنشین» را به سگ یاد داده اید و او به خوبی می تواند تشخیص دهد و بنشیند، می توانید به سراغ آموزش فرمان «بخواب» بروید. فرمان خوابیدن فرمانی ضروری در آموزش های ابتدایی و پایه به سگ است. بزرگکردن سگ بدون این فرمان امکان پذیر نیست. فرمان «بخواب» ارتباط میان سگ و صاحبش را قوی تر می کند، در کارهای روزانه و در طول قدم زدن بسیار کارآمد است. روش های گوناگون برای آموزش فرمان خوابیدن به سگ حالت خوابیدن از نظر سگ حالتی برای انتظار طولانی است. در نتیجه یاد دادن فرمان خوابیدن به سگ راهی بسیار آسان است تا زمانی که کنار او نیستید همان جایی که هست بماند.

در واقع این حالت برای او راحت تر از نشسته یا ایستاده ماندن است. حالت خوابیده همچنین حالتی برای نشان دادن فرمانبرداری سگ است. در نتیجه فرمان خوابیدن راهی بسیار موثر برای آن است که بتوانید فرمان بری سگ را امتحان کنید یا در وضعیت هایی که او به دنبال جفت گیری است مانع از حرکت او شوید. همچنین اگر با سگ در محلی عمومی هستید این فرمان به شما کمک می کند تا مانع ایجاد مزاحمت سگ برای افراد شوید. به طور کلی آموزش فرمان خوابیدن به سگ، زندگی را آسان هم برای خودتان هم برای اطرافیان راحت می کند.

روش آموزش خوابیدن سگ در رختخواب:

سگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬به‭ ‬مکان‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬هدایت‭ ‬کنید

در‭ ‬کنار‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬قرار‭ ‬گرفته،‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬خود‭ ‬دارید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬رختخواب‭ ‬برده‭ ‬فرمان‭ (‬تو‭ ‬جات‭) ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آمدن‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رختخوابش‭ ‬ترغیب‭ ‬کنید‭. ‬به‭ ‬محض‭ ‬اینکه‭ ‬چهار‭ ‬پنجه‭ ‬سگ‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رختخواب‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬دهید‭. ‬

چندبار‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬تکرار‭ ‬کنید‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬رختخواب‭ ‬اشاره‭ ‬کرده،‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬وارد‭ ‬رختخواب‭ ‬شد‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬بدهید،‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭ ‬که‭ ‬کلا‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬در‭ ‬دیدرس‭ ‬سگ‭ ‬نباشد‭ (‬داخل‭ ‬جیب‭ ‬یا‭ ‬کیف‭ ‬کمری‭) ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬حیوان‭ ‬با‭ ‬فرمان‭ ‬شما‭ ‬وارد‭ ‬رختخواب‭ ‬شد‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭. ‬

خوابیدن سگ

اضافه‭ ‬کردن‭ ‬فرمان‭ ‬بخواب‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬بدون‭ ‬بیان‭ ‬آن‭!‬

بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬جلسه‭ ‬تمرین‭ ‬کوتاه،‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ‬فرمان‭ ‬بخواب‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬اضافه‭ ‬می کنید‭. ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬سگ‭ ‬تنها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬بیاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬سگ‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬نمی تواند‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬فرمان‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬متوالی‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬خطای‭ ‬سگ‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬می شود‭. ‬

برای‭ ‬ترکیب‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬ابتدا‭ ‬فرمان‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬به‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ،‭ ‬بیان‭ ‬کرده‭ ‬وسپس‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬چهار‭ ‬پنجه‭ ‬سگ‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رختخواب‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬بدون‭ ‬بیان‭ ‬فرمان‭ ‬بخواب،‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬روبه‭ ‬روی‭ ‬بینی‭ ‬سگ‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬پایین‭ ‬می‭ ‬آورید‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬برروی‭ ‬رختخواب‭ ‬خوابید‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهید‭.‬

افزایش‭ ‬طول‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬آموزش برای خوابیدن سگ در رختخواب

حال‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬شما‭ ‬کاملا‭ ‬یادگرفت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شنیدن‭ ‬فرمان‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ‬وارد‭ ‬رختخوابش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بخوابد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬شما‭ ‬چند‭ ‬قدم‭ ‬از‭ ‬سگ‭ ‬فاصله‭ ‬گرفته‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کرده‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬حیوان‭ ‬وارد‭ ‬رختخوابش‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬خوابیده‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬به‭ ‬سمتش‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬قرار‭ ‬می دهید‭. ‬

اگر‭ ‬سگ‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تشویق‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬خارج‭ ‬شد،‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬آرامش‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تنبیه‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬زدن،‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬تکرار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬شروع‭ ‬می کنید‭. ‬به‭ ‬مرور‭ ‬فاصله‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سگ‭ ‬بیشتر‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬سگ‭ ‬خارج‭ ‬شوید‭ ‬مثلا‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬فرمان‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬بیرون‭ ‬میروید‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬برگشته‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬تشویق‭ ‬قرار‭ ‬می دهید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬هم‭ ‬فاصله‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬زمان‭ ‬آرام‭ ‬آرام‭ ‬افزایش‭ ‬دهید‭. ‬

سگ‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬در‭ ‬رختخوابش‭ ‬منتظر‭ ‬بماند‭ ‬تا‭ ‬شما‭ ‬شامتان‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬کنید‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬تلوزیونی‭ ‬ببینید‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬میخواهید‭ ‬مدت‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬طولانی‭ ‬کنید‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬خوراکی‭ ‬جویدنی‭ ‬محبوب‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬اسباب‭ ‬بازی‭ ‬مورده‭ ‬علاقه‭ ‬سگ،‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بی‭ ‬حوصلی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬حیوان‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭.‬

خوابیدن سگ

انتقال‭ ‬مکان‭ ‬رختخواب سگ‭ ‬به‭ ‬محیطی‭ ‬دیگر

اگر‭ ‬شما‭ ‬می خواهید‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتاقی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬انتقال‭ ‬دهید‭ ‬ابتدا‭ ‬صبر‭ ‬کنید‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مکان‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬خطا‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬حال‭ ‬شما‭ ‬می توانید‭ ‬رختخواب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتاقی‭ ‬دیگر‭ ‬انتقال‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬در‭ ‬مکان‭ ‬جدید‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سگ‭ ‬تکرار‭ ‬کنید‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬مکان‭ ‬رختخواب‭ ‬اجرای‭ ‬فرمان‭ ‬توسط‭ ‬سگ‭ ‬با‭ ‬کندی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬

اگر‭ ‬دیدید‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬جدید‭ ‬سگ‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬اجرا‭ ‬نکرد‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬قبلی‭ ‬برده‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬فرمان‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اجرا‭ ‬بلافاصله‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬صبر‭ ‬آغاز‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬اتاق‭ ‬بعدی‭ ‬و‭ ‬بعدی‭… ‬

بهتر‭ ‬است‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬ندهید‭ ‬یعنی‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬اتاق‭ ‬یک‭ ‬رختخواب‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬نگیرید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬اتاق‭ ‬مکان‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬خطری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قرار‭ ‬گیری‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید‭. ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬همیشه‭ ‬رختخواب‭ ‬کنار‭ ‬مبلی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬دیدن‭ ‬تلوزیون‭ ‬آنجا‭ ‬می نشینید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬کارتان‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬میز‭ ‬کارتان‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭. ‬این‭ ‬روند‭ ‬باعث‭ ‬می شود‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬وارد‭ ‬اتاق‭ ‬کار‭ ‬می شوید‭ ‬یا‭ ‬روی‭ ‬مبل‭ ‬می نشینید‭ ‬سگ‭ ‬بداند‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬روی‭ ‬رختخوابش‭ ‬بخوابد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬انتظار‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭.‬

سگ‭ ‬شما‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬کاملا‭ ‬یادگرفته‭ ‬است‭ ‬حال‭ ‬می‭ ‬خواهید‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬کار‭ ‬یا‭ ‬خانه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬ببرید‭ ‬و‭ ‬نمی توانید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مداوم‭ ‬تمام‭ ‬مدت‭ ‬با‭ ‬سگ‭ ‬سرگرم‭ ‬باشید،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬حتما‭ ‬رختواب‭ ‬و‭ ‬جویدنی‭ ‬خوراکی‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬خود‭ ‬ببرید‭ ‬و‭ ‬بدانید‭ ‬که‭ ‬روند‭ ‬آموزش‭ ‬تغییری‭ ‬پیدا‭ ‬نمی کند‭ ‬اما‭ ‬نگران‭ ‬نباشید‭ ‬بیشتر‭ ‬سگ‭ ‬ها‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬یادگرفته‭ ‬باشند‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬نسبتا‭ ‬بالایی‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬مکان‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬انجام‭ ‬می دهند‭.‬

عوض کردن عادت خواب سگ

تهیه کردن وسایل مورد نیاز برای خوب خوابیدن

دادن یک پتوی گرم به سگ برای خوابیدن و قرار دادن یک ساعت که صدای منظم تیک تیک آن باعث راحت خوابیدن سگ میشود . همچنین میتوانید از موزیک ملایم یا صداهای طبیعی ضبط شده و گرم کن جای سگ برای خواب راحت سگ استفاده نمایید .

تمرین دادن سگ جهت خوابیدن در قفس

اگر میخواهید سگ شما در قفس بخوابد اما سگ را برای خوابیدن در قفس آموزش نداده اید ممکن است که کمی زمان ببرد تا سگ به قفس عادت کند .تحقیقات خود را جهت آموزش دادن سگ برای خوب شناختن قفس و استفاده از آن را انجام داده و سگ را آموزش دهید . در گفتن لغت قفس از لحن مثبت و ملایم استفاده نمایید تا سگ قفس را به عنوان تنبیه تلقی نکند .

  • اگر از قفس به عنوان تنبیه استفاده نمایید سگ شما دیگر هیچوقت به قفس عادت نکرده و آن را جای خوب و راحتی نمیداند .

ورزش کردن و داشتن تحرک زیاد با سگ

اگر سگ شما در طول روز به اندازه کافی تحرک نداشته باشد ممکن است که در شب به راحتی نتواند بخوابد ، از ۳۰ دقیقه تا ۳ ساعت تمرین برای سگ مناسب میباشد که نسبت به نژاد ، سن و اندام سگ بستگی دارد . بهترین وقت ورزش کردن ۱ الی ۲ ساعت قبل از زمان خواب سگ میباشد البته در صورتیکه نمیتوانید در آن زمان اینکار را انجام دهید در هر زمانی از روز که وقت داشتید اینکار را انجام دهید .

داشتن برنامه برای کارهای قبل از خواب

حتما قبل از خواب مطمئن شوید که سگ دستشویی برود ، همیشه چند ساعت قبل از خواب به سگ خود شام بدهید تا قبل از خواب بتواند آن را هضم و دفع کند.

وقت دادن به سگ

هر تغییری در برنامه خواب سگ مدتی زمان میبرد تا سگ به آنها عادت کند و آنها را انجام دهد ، حواستان باشد که بهترین راه خواب راحت برای سگ خسته بودن آن است بنابراین حتما او را ورزش دهید .


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/