(فیلم) انفجار شدید در کارخانه فشفشه سازی در ترکیه

  شنبه، 14 تیر 1399
(فیلم) انفجار شدید در کارخانه فشفشه سازی در ترکیه
ساعد نیوز: انفجار شدید در کارخانه فشفشه سازی در استان ساکاریا در غرب ترکیه موجب وحشت ساکنین منطقه شد.

دیدگاه ها