ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) انفجار وحشتناک گوشی همراه در دست یک جوان

  پنجشنبه، 20 خرداد 1400
(فیلم) انفجار وحشتناک گوشی همراه در دست یک جوان
ساعد نیوز:یک دستگاه گوشی همراه به دلیل نامعلومی در دست یک مرد جوان به طرز وحشتناکی، منفجر شد و آتش گرفت. 

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/