(عکس) انسان‌هایی که موج انفجار آن‌ها را به آسمان برد

  چهارشنبه، 15 مرداد 1399
(عکس) انسان‌هایی که موج انفجار آن‌ها را به آسمان برد
ساعد نیوز: انسان‌هایی که موج انفجار بیروت در کشور لبنان آن‌ها را به آسمان برده است.
تصویر

دیدگاه ها