اولین همایش ملی آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی کشور

  سه شنبه، 16 بهمن 1397   کد خبر 24141
ساعد نیوز: اولین همایش ملی آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی کشور توسط انجمن حقوق اقتصادی ایران برگزار می شود.
اولین همایش ملی آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی کشور

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز: اولین همایش ملی آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی کشور توسط انجمن حقوق اقتصادی ایران در تاریخ 6 اسفند ماه 97 برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و بانکداری

برگزار کننده: انجمن حقوق اقتصادی ایران

محل برگزاری :دانشگاه شهید بهشتی تهران

محور های همایش

 • چالش های حقوقی قرداد های بانکی
 • تحلیل حقوقی بازسازی و گریز در حل بحران بانکی
 • چالش های حقوقی - اقتصادی صندوق ضمانت سچرده ها
 • نقش دادستانی در تنظیم گری پولی و بانکی
 • چالش های استقلال بانک مرکزی 
 • چالش های قضایی در نظام حقوقی ایران : حوزه جرایم و دادرسی و پیشگیری
 • الزامات بین المللی نظام پولی - بانکی در پرتو برنامه های پنج ساله
 • الگوی های مناسب تنظیم گری مالی
 • شاخص های مطلوبیت و کارایی نظام پولی و بانکی
 • توسعه کسب و کار های دانش بنیان نظام بانکی
 • حکمرانی خوب و نظام پولی- بانکی
 • نظام پولی بانکی ایران و مبانی اقتصاد اسلامی 
 • چالش های نظام پولی - بانکی ایران در بستر حقوق اساسی

زمان برگزاری همایش: 6 اسفند 97

آخرین مهلت ارسال مقالات: 25 بهمن 1397

ایمیل:ccolawassociaition@gmail.com

دبیر : دکتر ایرج حسینی صدرابادی

تصویر
 

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟