(فیلم) آقای روحانی شما چه کردید که آن شاه ملعون و بیشرف نکرد؟

  شنبه، 09 آذر 1398
(فیلم) آقای روحانی شما چه کردید که آن شاه ملعون و بیشرف نکرد؟
ساعد نیوز: انتقاد تند نماینده ماهشهر از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس: آقای روحانی شما چه کردید که آن شاه ملعون و بیشرف نکرد؟


1 دیدگاه