ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) اقدام به موقع راننده اتوبوس در لحظه خودکشی یک مادر و فرزند

  یکشنبه، 02 آبان 1400
(فیلم) اقدام به موقع راننده اتوبوس در لحظه خودکشی یک مادر و فرزند
ساعد نیوز: راننده اتوبوس چینی به موقع وارد عمل شده و مانع از خودکشی مادر جوان همراه فرزندش شد. 

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/