(فیلم) اقدام دیوانه‌وار راننده اتوبوس در خیابان 

  چهارشنبه، 18 تیر 1399
(فیلم) اقدام دیوانه‌وار راننده اتوبوس در خیابان 
ساعد نیوز: اقدام ناشیانه راننده‌ اتوبوس در یکی از خیابان‌های مجارستان، منجر به وقوع حادثه‌ای دلهره آور شد.

دیدگاه ها