(فیلم)  اقدام یک مرد برای خودکشی در ساختمان وزارت کار، تعاون و رفاه

  پنجشنبه، 08 خرداد 1399
(فیلم)  اقدام یک مرد برای خودکشی در ساختمان وزارت کار، تعاون و رفاه
ساعد نیوز: یک مرد در ساختمان وزارت کار، تعاون و رفاه در خیابان بهشتی اقدام به خودکشی کرد.

دیدگاه ها