(فیلم) اقدام خشن مرد آمریکایی در مقابل زن جوان روی پله برقی 

  سه شنبه، 23 شهریور 1400
(فیلم) اقدام خشن مرد آمریکایی در مقابل زن جوان روی پله برقی 
ساعد نیوز:یک مرد آمریکایی با لگد زن جوانی را از بالای پله‌ها به پایین پرتاب کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/