(فیلم) اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به ویروس کرونا

  چهارشنبه، 30 بهمن 1398
(فیلم) اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به ویروس کرونا
ساعد نیوز: سازمان بهداشت جهانی برای مبارزه گسترده با ویروس کرونا راهکارهایی پیشنهاد کرده است.


دیدگاه ها