ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور جمهوری تاجیکستان

  سه شنبه، 21 آذر 1396   کد خبر 1059
ارزشیابی مدارک تحصیلی کشور جمهوری تاجیکستان
ساعد نیوز: با نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در کشور جمهوری تاجیکستان، سیستم آموزشی و دوره های تحصیلی در این کشور بیشتر آشنا شوید.

دوره آموزش ابتدايي در كشور تاجیکستان 9 سال طول می کشد. بعد از این دوره، دانش‌آموزان مي‌توانند در دبيرستان‌هاي متوسطه به مدت 2 سال تحصيلات خود را ادامه دهند و ديپلم دبيرستان دريافت کنند. دانش‌آموختگان دبيرستان‌هاي متوسطه مجاز به ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالي مي‌باشند.

تحصيلات‌ دانشگاهي‌ در تاجیکستان

آموزش عالي در كشور تاجیکستان توسط مؤسسات آموزش عالي شامل دانشگاه‌ها و انستیتوها ارائه مي‌شود. آموزش عالي در كشور تاجیکستان تحت نظارت وزارت آموزش این کشور مي‌باشد. در كشور تاجیکستان سه سطح آموزش عالي وجود دارد:

  1.  دوره كارشناسي و ديپلم تخصصي
  2. دوره كارشناسي ارشد
  3. دوره نامزد علوم (برابر با دوره Ph.D. )

 

دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ در تاجیکستان

(Bakalavr (Bachelor -
 شامل 4 سال تحصيل در مؤسسات آموزش عالي.

Specialist Diploma-
شامل حداقل 5 سال تحصيل پيوسته پس از ديپلم دبيرستان است. این مدرك، نشان دهنده يك تخصص حرفه‌اي است و دارندگان اين مدرك مجاز به فعاليت در مشاغل تخصصي و ادامه تحصيل در دوره دكتري مي‌باشند.

(Magistr (Master -
شامل 2 سال تحصيل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پايان نامه و گذراندن امتحانات نهايي مي‌باشد.

(Kandidat Nauk (Candidate of Science-
شامل حداقل 3 سال تحصيل با داشتن مدرك Specialist Diploma يا Magistr (Master)  است. دانشجويان در اين دوره با روش‌هاي مختلف تحقيق و آموزش آشنا مي‌شوند و در برخي دروس رشته مربوط امتحان مي‌دهند. پس از تهيه رساله دكتري و دفاع از آن، مدرك Kandidat Nauk به دانش‌آموختگان ارائه مي‌شود.

 

  نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي با تاریخ شروع به تحصیل قبل از 2012.01.01

  • مدارك‌Bakalavr-  صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده، با حداقل 4 سال‌ تحصيل‌ حضوری و تمام وقت به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، پس‌ از بررسي‌ علمي‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبي‌‌ است، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان رسمي تحصيل و یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، در صورت‌ موفقيت‌ «كارشناسي» ارزشيابي‌ مي‌شوند.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، «غير قابل ارزشيابي» خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است. در خصوص آن دسته از متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي كه به صورت غير حضوري اقدام به اخذ گواهي شروع به تحصيل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 و حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ مذکور در كشور محل تحصيل حضور يافته‌اند، تعداد واحدهاي لازم جهت اخذ آزمون توسط كميسيون تعيين مي‌گردد. بدیهی است پس از فرصت 6 ماهه مذکور، حضور متقاضی در کشور محل تحصیل همزمان با تاریخ شروع به تحصیل الزامی است.

  • مدارك‌Magister/Specialist Diploma-  صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتواي‌ دروس‌ دانشگاهي، به ترتیب با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصيل‌ حضوری و تمام وقت و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان تحصیل و زبان پايان نامه یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، در صورت موفقیت «كارشناسي ارشد» ارزشيابي‌ مي‌شوند.
    در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister يا (Specialist Diploma)  از دانشگاه‌های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارك كارشناسي ارشد پيوسته نيز اخذ آزمون از هر دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد الزامي است. همچنين چنانچه متقاضي با ارائه تقاضاي كتبي، خواستار ارزشيابي مدرك Magister يا Specialist Diploma)) خود به ماخذ «کارشناسی»باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنين حالتي، متقاضي نمي‌تواند بعداً تقاضايي براي بررسي مدارك خود در سطح كارشناسي ارشد ارائه نمايد.
    تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي ارشد چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، «غير قابل ارزشيابي»خواهد بود. همچنين حضور متقاضي (به استناد گذرنامه) در تاريخ مورد اشاره در گواهي شروع به تحصيل صادره از دانشگاه محل تحصيل الزامي است. در خصوص آن دسته از متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد كه به صورت غير حضوري اقدام به اخذ گواهي شروع به تحصيل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 و حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ مذکور در كشور محل تحصيل حضور يافته‌اند، تعداد واحدهاي لازم جهت اخذ آزمون توسط كميسيون تعيين مي‌گردد. بدیهی است پس از فرصت 6 ماهه مذکور، حضور متقاضی در کشور محل تحصیل همزمان با تاریخ شروع به تحصیل الزامی است.
  • ‌مدارك Ph.D.) Kandidat Nauk)- كه شروع تحصيل دورة‌ مربوط به آن‌ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمي‌ـ ‌پژوهشي، منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، و همچنين پس از احراز تسلط متقاضي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي به زبان تحصيل در كشور خارجي (شامل قابليت‌هاي گفتاري و نوشتاري به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمي كشور محل تحصيل)، با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسي و ارزشيابي است. ضمناً رساله دكتري بايد توسط شخص متقاضي (نه از طريق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

 

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي با تاریخ شروع به تحصیل از 2012.01.01 به بعد

‌مدارك‌Bakalavr - صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده، با حداقل 4 سال‌ تحصيل حضوری و تمام وقت‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، پس‌ از بررسي‌ علمي‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبي‌‌ است (در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی)، «كارشناسي» ارزشيابي‌ مي‌شوند.

 مدارك‌Magister - صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتواي‌ دروس‌ دانشگاهي، با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 14 در رشته مرتبط با گروه آموزشی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش پس‌ از بررسي‌ علمي‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبي‌‌ است (در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی)،«كارشناسي ارشد» ارزشيابي‌ مي‌شوند.
تبصره: مدارك Specialist Diploma چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از 01/01/2012 باشد، قابل ارزشیابی نیست.

‌مدارك Ph.D.) Kandidat Nauk) - با حداقل سه سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 16، یکسان بودن رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمي‌ـ ‌پژوهشي، منتشره در كشورهاي غيراز كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسي و ارزشيابي است. ضمناً رساله دكتري بايد توسط شخص متقاضي (نه از طريق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

 

جدول‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ کشور تاجیکستان (تاریخ شروع به تحصیل قبل از 2012.01.01)

مدارك

شرايط

ارزشيابي2

Bakalavr

(Bachelor)

چهار سال تحصيل در موسسات معتبر و داشتن ديپلم 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي

در صورت موفقيت در آزمون علمي، «كارشناسي»

Specialist Diploma/Magister

(Master)

1- پنج الی شش سال تحصيل پیوسته در موسسات معتبر و داشتن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی

2- دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر

در صورت موفقيت در آزمون علمي، «كارشناسي ارشد»

Kandidat Nauk

(Ph.D.)

حداقل سه سال تحصيل درموسسات معتبر و داشتن كارشناسي ارشد معتبر

چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، در صورت انتشار دو مقاله بر گرفته از رساله دكتری در نشریات معتبر علمي- پژوهشی منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، «دكتري»

 

جدول‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي کشور تاجیکستان ( تاریخ شروع به تحصیل از 2012.01.01 به بعد)

مدارك

شرايط اولیه

نحوه ارزشيابي

ارزشیابی نهایی

Bakalavr

(Bachelor)

داشتن ديپلم 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی، داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان (TOEFL, IELTS, TOLIMO, MSRT) قبل از اخذ پذیرش، حداقل چهار سال تحصيل حضوری و تمام وقت

در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی، احراز توانمندی‌های علمی از طریق اخذ آزمون توسط یکی از دانشگاه­های دولتی (از 18 واحد از دروس اصلی و تخصصی رشته مربوط)

«كارشناسي»

Magister

(Master)

داشتن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 14 در رشته مرتبط با گروه آموزشی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد، داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان (TOEFL, IELTS, TOLIMO, MSRT) قبل از اخذ پذیرش، دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت

در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی، احراز توانمندی­های علمی از طریق اخذ آزمون توسط یکی از دانشگاه‌های دولتی (از 12 الی 18 واحد از دروس اصلی و تخصصی رشته مربوط)

«كارشناسي ارشد»

Kandidat Nauk

(Ph.D.)

داشتن مدرک كارشناسي ارشد معتبر با معدل حداقل 16، یکسان بودن رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان (TOEFL, IELTS, TOLIMO, MSRT) قبل از اخذ پذیرشحداقل سه سال تحصيل حضوری و تمام وقت

احراز توانمندی­های علمی – پژوهشی از طریق انتشار دو مقاله برگرفته از رساله دكتری در نشریات معتبر علمي- پژوهشی که حداقل یکی از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي و منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي باشد

«دكتري»

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/