اشتباه عجیب رئیس جمهور در اعلام نام استان ها

  چهارشنبه، 06 آذر 1398
اشتباه عجیب رئیس جمهور در اعلام نام استان ها
ساعد نیوز: اشتباه عجیب رئیس جمهور در اعلام نام استان ها، وقتی ارومیه استان می‌شود.


دیدگاه ها