اشتباه عجیب رئیس جمهور در اعلام نام استان ها

  چهارشنبه، 06 آذر 1398

ساعد نیوز: اشتباه عجیب رئیس جمهور در اعلام نام استان ها، وقتی ارومیه استان می‌شود.
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟